Waarom zie ik bij mijn zorgverzekering een declaratie van Utrecht Oost GEZond?

Staat u ingeschreven bij één van de bij Stichting Utrecht Oost GEZond aangesloten huisartsenpraktijken? Dan is het mogelijk dat u in het overzicht van uw zorgverzekering een declaratie van Stichting Utrecht Oost GEZond ziet staan. Deze declaratie wordt gedaan in het kader van de zogenaamde GEZ gelden. Onderstaand vindt u uitleg waar deze gelden voor bedoeld zijn. Aangezien uw zorgverzekeraar waarde hecht aan het transparant maken van de besteding van uw zorgpremie, geven zij deze declaratie weer in uw overzicht. Belangrijk om te weten is dat deze declaratie in géén geval op uw verplicht eigen risico wordt ingehouden.

Verschuiving van zorg

Uw zorgverzekeraar wenst te investeren in de integratie van de zorg die door de professionals in uw wijk wordt geleverd. Door te sturen op een verschuiving van de ziekenhuiszorg in de tweede lijn naar de wijkgerichte eerste lijn, waar onder meer de huisarts, fysiotherapeut en apotheek werkzaam zijn, wil de overheid en de zorgverzekeraar de zorg zo dicht mogelijk bij u in de buurt organiseren. Eveneens wordt hiermee een te verwachten kwaliteitsslag en kostenefficiëntie gerealiseerd.

GEZ gelden

Om deze toenemende druk op de eerste lijn te compenseren en de organisatiekracht van de professionals te versterken, investeert uw zorgverzekeraar actief in een wijkgerichte samenwerking. Dit gebeurt door het verstrekken van zogenaamde ‘GEZ gelden’ aan de professionals, waarin GEZ staat voor Geïntegreerde Eerstelijns Zorg. Om voor deze gelden in aanmerking te komen dienen de professionals aantoonbaar en actief te investeren in samenwerking, onder meer op het gebied van organisatie van zorg, rapportage, zichtbaarheid en patiëntvriendelijkheid.

Utrecht Oost

De eerstelijnszorgverleners in Utrecht Oost zien het belang in van samenwerking, omdat dit leidt tot betere onderlinge afstemming en kwalitatief hogere zorg. Om dit te bereiken hebben zij zich georganiseerd in Stichting Utrecht Oost GEZond.