Missie & visie Stichting Utrecht Oost GEZond

Utrecht Gezond Missie
Stichting Utrecht Oost GEZond is een multidisciplinair samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners in Utrecht Oost. Wij leveren zorg aan alle inwoners van Utrecht Oost waarbij we een vertrouwensrelatie willen aangaan met onze patiënten.

Samen met onze patiënten streven we ernaar om de zorg toegankelijk te houden: zinnig, doelmatig en efficiënt georganiseerd met de hoogst haalbare kwaliteit. Deze duurzame en betaalbare zorg heet “blauwe zorg”.

Wij willen samen met de patiënt diens gezondheid en zelfredzaamheid verbeteren. Hiertoe willen we investeren in het verbeteren van samenwerking in de 0e-, 1e- en 2e lijn, gemeente en zorgverzekeraar.

Visie

Stichting Utrecht Oost GEZond richt zich op het optimaliseren van gezondheid, het vergroten van het welzijn en het versterken van de zelfredzaamheid en veerkracht van de inwoners in Utrecht Oost.

De wijk Utrecht Oost is een bedrijvige, relatief jonge wijk. Er wonen veel studenten, maar de wijk is ook populair bij mensen die gaan samenwonen en in de Randstad willen werken. Er worden dan ook veel kinderen geboren. Na het studentenleven of bij gezinsuitbreiding vinden veel verhuizingen uít de wijk plaats. Deze samenstelling van de bevolking zal naar verwachting de komende jaren niet wijzigen en daarom ligt onze focus de komende jaren op de eerste 1000 dagen van het leven, de student en de werkenden.

Wij spannen ons in om de inwoners van Utrecht Oost zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam te houden. Voorop staat nadrukkelijk het contact met de patiënt; met zijn groeiende zelfverantwoordelijkheid zal de patiënt zich meer en meer ontwikkelen tot een gelijkwaardiger partner. Dat vergt een andere houding ten aanzien van gezondheid en gedrag van zowel de inwoners van Utrecht Oost als van de zorgverleners.

Natuurlijk blijven wij constructief kritisch samenwerken als zorgprofessionals in de eerste lijn. Daarnaast gaan we de mogelijkheden in de buurt inzichtelijk maken en zo een sociale kaart opstellen die voor iedereen toegankelijk is. We gaan intensiever samenwerken met gemeente, door te participeren in het wonen- en welzijnsnetwerk waardoor er korte lijnen ontstaan met het buurtteam en de wijkverpleegkundigen. Verder streven we naar de organisatie van zinnige vloeiendelijns zorg. De concurrentie overstijgend, werken we samen als in een team. Dit team gaat intensiever samenwerken met specialisten, om nog meer dan voorheen, onnodige verwijzingen te voorkomen. Om dit te bereiken willen wij laagdrempelig per discipline een wijkspecialist kunnen consulteren zodat we onze patiënten beter en langer thuis kunnen ondersteunen.

Samen met HUS, zorgverzekeraars en gemeente werken we aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing van de gezondheidszorg in onze wijk.

Het GEZ bestuur wil het 4 Domeinenmodel implementeren bij het inzetten van hulpverlening en zo de gezondheidszorg vernieuwen. Daarnaast wil het bestuur op een positieve en creatieve wijze de aangeslotenen steunen en faciliteren, maar ook kritisch blijven reflecteren.