Missie & visie Stichting Utrecht Oost GEZond

Missie

Stichting Utrecht Oost GEZond is een multidisciplinair samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners in Utrecht Oost. Wij zijn aanspreekbaar op het leveren zorg aan alle inwoners van Utrecht Oost. Voor de inwoners van onze wijk streven we ernaar om de zorg toegankelijk te houden: zinnig, doelmatig en efficiënt georganiseerd met de hoogst haalbare kwaliteit.

Wij willen samen met de patiënt diens gezondheid en zelfredzaamheid verbeteren. Wij investeren in goede samenwerking met 0e-, 1e- en 2e lijn, gemeente en zorgverzekeraar.

Visie

De wijk Utrecht Oost is een bedrijvige, relatief jonge wijk. Er wonen veel studenten, maar de wijk is ook populair bij mensen die gaan samenwonen en in de Randstad willen werken. Er worden dan ook veel kinderen geboren. Na het studentenleven of bij gezinsuitbreiding vinden veel verhuizingen uít de wijk plaats. Deze samenstelling van de bevolking zal naar verwachting de komende jaren niet wijzigen.

Wij ondersteunen de inwoners van Utrecht Oost met al hun gezondheidsvraagstukken. Hierbij kiezen we naast de populatiegerichte aanpak voor zorg op maat. Dit vraagt een proactieve houding richting de patiënt en het bevorderen van zijn eigen verantwoordelijkheid.

Gezondheidsvraagstukken zijn niet alleen op te lossen in het medisch domein. We streven naar een samenwerking tussen hulpverleners in formele en informele zorg en welzijn, zodat de patiënt die steun krijgt die passend is.
We verbinden de wijkactiviteiten met de activiteiten op stadsniveau met aandacht voor datgene wat in andere wijken wordt ontwikkeld.

Het samenwerkingsverband ziet het als haar verantwoordelijkheid om, in deze tijd van GEZ financiering (Geïntegreerde Eerstelijns Zorg) naar O&I (Organisatie & Infrastructuur) financiering, verder te bouwen aan een toekomstbestendige wijkorganisatie. De leden van het samenwerkingsverband reflecteren en faciliteren elkaar op een positieve en creatieve wijze.