Organisatie

Stichting Utrecht Oost GEZond wordt vertegenwoordigd door een bestuur:

  • Jack Muller (huisarts), voorzitter
  • Lee Tjioe (apotheker), secretaris
  • Rikste Hinloopen (huisarts), penningmeester
  • Rob Hofstede (fysio/manueel therapeut), bestuurslid

Ariane Hamming is stichtingscoördinator en ondersteunt het bestuur. Freek Baars is betrokken als (communicatie)adviseur. Wilt u contact opnemen? Vul dan het contactformulier in.

Bestuur GEZ