Patiënttevredenheidonderzoek huisartsenpraktijken

Stichting Utrecht Oost GEZond vindt uw mening over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in Utrecht Oost belangrijk. Daarom voert onafhankelijk onderzoeksbureau Infoscope-Amicura, in opdracht van Stichting Utrecht Oost GEZond, een onderzoek uit naar uw ervaringen met de zorg en dienstverlening van de diverse huisartsen die bij Utrecht Oost GEZond zijn aangesloten. Uw huisarts vraagt u om deel te nemen aan het onderzoek via deze link: http://ez.3dsmx.com/custom/start?code=beadns.

Uw antwoorden worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt en anoniem behandeld en verwerkt. De resultaten van het onderzoek zijn dan ook niet te herleiden tot individuele deelnemers aan het onderzoek. Na afloop van het onderzoek gaan wij hard aan de slag met de resultaten en zullen waar nodig verbeteringen doorvoeren. Wij stellen uw deelname zeer op prijs!

De uitslagen van een eerder onderzoek zijn hier terug te zien. De resultaten per praktijk zijn terug te vinden op de websites van de huisartsenpraktijken .